راه های کنترل ذهن

راه های کنترل ذهن

 راه های کنترل ذهن 

وقتی در حالت سکوت هستیم و یا مشغول به کاریم به طور کلی زمان

بیداری همیشه در ذهن ما نجواهایی در حال گفتگو هستند و اغلب  این

نجواها تحت تأثیر آخرین شنیده ها و دیده های ما در حال نقد و بررسی آن

هستند هرآنچه  شنیده ایم از اخبار و رویدادها فیلمی که دیده ایم یا اتفاقات

پیرامون ما  ذهن ما را درگیر خود میکنند این نجواها و گفتگوها همان افکار

و فراکانس هستند که حتی گاهی  با تجسم نیز همراه است 

نجواهای ذهنی مدام در حال گفتگو هستند و آنقدر تکرار میشوند که تبدیل به

باور میشوند باور دقیقا افکار ی است که جایگاه محکم تری در ذهن ما

دارند

پس میتوان گفت باور ٬فکر٬فرکانس همه یکی هستند پس فرکانسی که

به جهان  ارسال میکنیم باید به اندازه ای در جایگاهش ثابت شده باشد تا

جهان هم اتفاقات و شرایط و افراد متناسب با آن را وارد زندگی ما کند

بنابراین خداوند آنچه را که عمیقا در درون باشد را  عینا پاسخ میدهد  

با این اوصاف که باورهای ما بازتابش زندگیمان را خلق میکند و باورها هم

ازتکرار  نجواهای ذهنی ما  قوت میگیرد کنترل ذهن میتواند به خوبی این

روند خلق زندگی را شکل بدهد برای این منظور نیاز به مهارت خاصی

 نداریم تنها تمرین و تکرار میتواند مثمر ثمر باشد همانطور که باورهای

اشتباه  ما یک شبه به وجود نیامده اند اصلاح و بازسازی آن هم به مدت

زمانی نیاز دارد  البته هر چند ایجاد باورهای جدید زمان چندان زیادی

نمیطلبد 

 

ادامه دارد ......

کلید واژه ها: راه های کنترل ذهنکنترل ذهنشیوه های کنترل ذهن