روابط عالی

روابط عالی

روابط عالی

اگر به دنبال روابط عالی هستی من به تو خواهم گفت حقیقت آن

چیست ؟

رابطه زمانی به وجود میآید که فرد یا افرادی در حال

تعامل پیوسته با یکدیگر  قرار دارند

  رابطه والدین با فرزندان و بالعکس -

رابطه شاگرد و معلم یا دانشجو واستاد و متقابلا -

رابطه زن و شوهر -

رابطه دختر و پسر -

رابطه خویشاوندی -

رابطه کسبه در بازار -

رابطه گروه ها و تیم های کاری یا ورزشی یا هنری و .........

همه اینها به نوعی رابطه محسوب میشوند البته با شکل ها و

طرق مختلف

یک اصل کلی در مورد رابطه وجود دارد و آن این است که

«وابستگی» در هر رابطه ای مشکل ساز است بیشترین

مشکلاتی که در رابطه ها به وجود میآید سر منشاء آن وابستگی

ست همانطور که گفتیم رابطه در تعامل پیوسته معنا میگیرد این

تعامل یا تعاملات زمانی که به اوج خود میرسد وابستگی را ایجاد

میکند و ماندن در وابستگی مشکلات در رابطه را به وجود میآود

به عنوان مثال در رابطه فرزند و والدین اگر وابستگی ایجاد شود

دوری هر یک از آنها لطمه های روحی روانی را به دنبال خواهد

داشت .....و یا وابستگی هر یک از  زن ویا  شوهر آزادی آنان را

سلب میکند و حتی گاهی منجر به جدایی میشود ....

وابستگی فرد به تیم یا گروهش ممکن است مانع اوج گرفتن او  به روءیاهایش شود  و همینطور الی آخر .........

چه باید کرد تا این وابستگی ایجاد نشود ؟

 ما باید همیشه به یاد داشته باشیم

 دوست داشتن با وابستگی متفاوت است

هر فردی دارای یک شخصیت مجزاست ما نمیتوانیم و حق نداریم

با با تعامل و رابطه بیش از حدمان حریم خصوصی را تصاحب

کنیم به طوری که بخواهیم شخصیت و هویتش را اسیر خودمان

کنیم این  یعنی وابستگی ست 

عشق و دوست داشتن معنایی وسیع تر آن حس آزادی متقابل

همراه با دوست داشتن است .کلمات کلیدی که عشاق میگویند بی

تو میمیرم و بی توحال نفس کشیدنم نیست و مدام در پی عشق یار

گریانند عاقبتش جدایی است عشقی که به سر منزل نمیرسد و

زود خاموش میشود چیزی جز وابستگی نیست

اهمیت دادن به حریم خصوصی و شخصی افراد در رابطه ها

حتی در رابطه های جنس مخالف زن و مرد منجر به رابطه های

ماندگار و شیرین و لذت بخشی میشود که تا لحظه مرگ پایدار میماند

اگر به شما بگویم وابستگی به خدا شما را از وابستگی به خلق بی

نیاز میکند اصلی ترین و مهم ترین تکنیکی را برایتان فاش کرده ام

که کلید همه رازهاست

وابستگی به خدایی که نه هرگز از شما دور میشود تا غمگین

شوید  و تنها کسی است که اجازه ورود به  حریم خصوصیش را

با افتخار میپذیرد وابستگی به او  هیچ آزادی  را از او سلب

نمیکند بلکه هر چه وابستگی تو بیشتر شود تو حس آزادی را در

خودت بیشتر میبینی 

خداوند منشاء تمام عشق هاست اگر کسی به تو محبت میکند بدان

که این خداوند است که از طریق آن فرد به تو محبت میکند و اگر

تو به کسی محبت میکنی بدان این خداست که از طریق تو به او

محبت میکند او صاحب همه محبت ها و عشق هاست وقتی تو

وابسته خدا میشوی همه محبتهایی که از افراد دیگر میبینی  از

جانب خداست  و همه حق و محبت بدون وابستگیست

   

 

 

کلید واژه ها: روابطروابط عالی