راه های کنترل ذهن

دسته : ...
تعداد بازدید:۴۷۶
راه های کنترل ذهن

 

 

 

 راه های کنترل ذهن ۲>  ۲> وقتی در حالت سکوت هستیم و یا مشغول به کاریم به طور کلی زمان۲>  ۲> بیداری همیشه در ذهن ما نجواهایی در حال گفتگو هستند و اغلب  این۲>  ۲> نجواها تحت تأثیر آخرین شنیده ها و دیده های ما در حال نقد و بررسی آن۲>  ۲> هستند هرآنچه  شنیده ایم از اخبار و رویدادها فیلمی که دیده ایم یا اتفاقات۲>  ۲> پیرامون ما  ذهن ما را درگیر خود میکنند این نجواها و گفتگوها همان افکار۲>  ۲> و فراکانس هستند که حتی گاهی  با تجسم نیز همراه است ۲>  ۲> نجواهای ذهنی مدام در حال گفتگو هستند و آنقدر تکرار میشوند که تبدیل به۲>  ۲> باور میشوند باور دقیقا افکار ی است که جایگاه محکم تری در ذهن ما۲>  ۲> دارند۲>  ۲> پس میتوان گفت باور ٬فکر٬فرکانس همه یکی هستند پس فرکانسی که۲>  ۲> به جهان  ارسال میکنیم باید به اندازه ای در جایگاهش ثابت شده باشد تا۲>  ۲> جهان هم اتفاقات و شرایط و افراد متناسب با آن را وارد زندگی ما کند۲>  ۲> بنابراین خداوند آنچه را که عمیقا در درون باشد را  عینا پاسخ میدهد  ۲>  ۲> با این اوصاف که باورهای ما بازتابش زندگیمان را خلق میکند و باورها هم۲>  ۲> ازتکرار  نجواهای ذهنی ما  قوت میگیرد کنترل ذهن میتواند به خوبی این۲>  ۲> روند خلق زندگی را شکل بدهد برای این منظور نیاز به مهارت خاصی۲>  ۲>  نداریم تنها تمرین و تکرار میتواند مثمر ثمر باشد همانطور که باورهای۲>  ۲> اشتباه  ما یک شبه به وجود نیامده اند اصلاح و بازسازی آن هم به مدت۲>  ۲> زمانی نیاز دارد  البته هر چند ایجاد باورهای جدید زمان چندان زیادی۲>  ۲> نمیطلبد ۲>

 

کلید واژه ها: تمرکز بر خواسته هاخواسته هاتمرکز


نظر شما :