قانون تکامل

دسته : ...
تعداد بازدید:۲۳۴
قانون تکامل

 

 

 قانون تکامل

 

آنچه از موجودات در دنیا وجود داشتند به صورت تکاملی و گذر زمان  تبدیل به بهترین نوع خود شدند  ونوعی ازآنان  که نتوانستند به تکامل ادامه دهند منقرض شدند و در نتیجه آنچه از انواع موجودات و گیاهان و ......

به تکامل میرسید نوعی بود که توانسته بود مراحل تکامل را با موفقیت طی کند وهمچنان  در نوع خود پیشرفت و رشد میکرد تا به امروز ....

حتی این کره خاکی نیز از وجودش تا به امروز در حال پیشرفت وحتی گسترش و بزرگ شدن است

پس همه آنچه در دنیاست با طی تکامل بهتر وبهینه تر وکارآمدتر شده اند اما هرگز هیچ چیزی به کمال نمیرسد زیرا تا دنیا هست سلسله تکامل همچنان ادامه دارد و نمیتوان گفت چیزی به حد کمال و اعلایش  رسیده است

مثلا درخصوص اختراعات و اکتشافات وعلم و تکنولوژی  کاملا به وضوح سیر تکاملی  را شاهدیم که هر روز در حال بهتر شدن و پیشرفت هستند

 

واکنون :

اگر بخواهیم انسان را در رابطه با تکامل مورد بررسی قرار دهیم گذشته از فرضیات تکاملی که دانشمندان ارائه داده اند

 میخواهیم سیر تکاملی انسان را ازنظر رسیدن به خدا و خواسته ها و نیازهایش مورد بحث قرار دهیم

انسان از سالیان دراز تا به امروز در حال  طی تکامل در همه ابعاد بوده است

و این مسیر تکامل همچنان ادامه دارد و ادامه خواهد داشت   

سبک زندگی و اعتقادات و باورها و علم و تکنولوژی و.........

همه در نوع خود در طی مسیر تکامل تا به امروز بدین شکل به ما رسیده است 

 بر اساس قانون تکامل از لحاظ خواسته و هدف افراد:

 اگر فردی به  خواسته و هدف خود بدون طی کردن سیر تکاملی  برسد

 طبق قانون تکامل محکوم به شکست است و آن فرد به یک  موفقیت کاذب رسیده است

وقتی سخن از تکامل به میان میآید اغلب تصور میکنند که پروسه زمانی آن لزوما میبایست طولانی باشد در حالیکه اینطور نیست

  تکامل نیازبه مدت زمان طولانی ندارد تکامل میتواند در مدت کوتاهی نیز طی شود واین رابطه مستقیم با  پیش زمینه های افراد دارد

 ممکن است فردی بدون اینکه خود متوجه شود مقداری از مسیر این تکامل را قبلا طی کرده باشد بدون انکه خود متوجه باشد و در رسیدن به خواسته هایش راه تکامل را از همانجایی ادامه میدهد که قبلا طی کرده

بنابراین مسیر تکامل انسان بستگی به ذهنیت و باورها وپیش زمینه هایی افراد دارد

به عنوان مثال

فردی با کوچکترین تلنگری و یا نشانه هایی متحول میشود البته نه از روی احساسات و عواطف بلکه به طور کاملا واقعی متحول شده و ناگاه تأثیرات آن در زندگیش نمایان میشود این با قانون تکامل در تضاد نیست بلکه این شخص از قبل پیش زمینه هایی در رابطه با خواسته اش درخود به وجود آورده به همین دلیل ممکن است به قول معروف یک شبه تغییراتی در وی رخ دهد شاید داستان های فراوانی از اولیا و بزرگانی شنیدیم که در یک شب ناگاه از شرارت به راه درست هدایت شده اند و دیگر هرگزبه حالت قبل برنگشته اند و بسیار مثال هایی دیگر در این خصوص دیده یا شنیده ایم

قانون تکامل راهیست که در هر صورت باید ازآن به درستی گذر کرد واین مسیر فقط با هدایتهای خدوند  روشن میشود نه با برنامه ریزی و تلاش زور و بازو

تکامل همه  موجودات در دنیا  به صورت هدایت های فطری و غریزی صورت گرفته است و انسان هم شامل آن میشود

 در طی تکامل همه موجودات هدایت های خدا به طور یقین در آن دخیل بوده است و همچنان نیز این هدایت ها در سیر تکامل وجود دارند و خواهند داشت 

و  انسان که توانایی  قابلیت خلق  دارد  و همچنین قدرت تفکر و تعقل و انتخاب  و این ویژگی انسان را در دریافت نشانه ها وهدایت های خداوند به صورت آگاهانه سهل و لذت بخش میکند  

ما اینجا هستیم تا بگوییم هدایت ها را جدی بگیریم تا پروسه تکامل به درستی طی شود 

اما اگرنتوانیم هدایتها را دریافت کنیم و یا اعتقادی به وجودش نداشته باشیم در نتیجه درکش نمیکنیم یا به درستی از آن بهره نمیجوییم  یا به دلیل  ترس و استرس ونگرانی و متوکل نبودن نتوانیم نشانه ها را ببینیم مطمئنا مسیر به درستی به مقصد نمیرسد و یا اگر هم برسد یک پیروزی کاذبی است که دوام ندارد و به زودی از پا درمیآید

پس

ما به دنبال موفقیت و تکاملی هستیم که بادوام و پابرجا بماند  و هر روز در حال تکامل و پیشرفت باشد و این تنها از طریق دنبال کردن هدایت های خدا میسر است

و بهترین کار این است که از هدایت های خدا بهره ببریم نشانه هایش را ببینیم تا مسیر تکامل به تدریج برایمان روشن وواضح شود و با حیرت میبینیم که خدا چه راحت و زیبا این مسیررا برایمان روشن میکند و تا راهی که برایمان روشن شده را وارد نشویم و به هدایتش عمل نکنیم  مسیربعدی برایمان  روشن نمیشود و اگردیدیم در پی راه مسیر دیگری برایمان باز نمیشود بدانیم مسیر قبلی رابه درستی طی نکرده ایم و باید همه نشانه ها و هدایت هایش  را به صورت پله پله عبور کنیم نمیتوانیم از پله ها بپریم و دو دو ویا سه سه برویم

پس همان زمانی که دانستیم از جانب خدا نشانه ایی آمده بی درنگ عمل کنیم و بدون توجه به منطق و چرایی اش  آن را انجام بدهیم

 

چگونه برای طی کردن تکاملم هدایت های خدا را دریافت کنم ؟؟

 چگونه نشانه ها وهدایت ها را بشناسم ؟؟؟

از این لینک وارد مبحث هدایت و نشانه های خدا   شوید

 

کلید واژه ها: قانون تکاملتکاملسیر تکامل


نظر شما :