مطالب مرتبط با کلید واژه " شیوه های کنترل ذهن "


راه های کنترل ذهن

راه های کنترل ذهن

 راه های کنترل ذهن  وقتی در حالت سکوت هستیم و یا مشغول به کاریم به طور کلی زمان بیداری همیشه در ذهن ما نجواهایی در حال گفتگو هستند و اغلب  این نجواها تحت تأثیر آخرین شنیده ها و دیده های ما ...