مطالب مرتبط با کلید واژه " روابط عالی "


روابط عالی

روابط عالی

روابط عالی اگر به دنبال روابط عالی هستی من به تو خواهم گفت حقیقت آن چیست ؟ رابطه زمانی به وجود میآید که فرد یا افرادی در حال تعامل پیوسته با یکدیگر  قرار دارند   رابطه والدین با فرزندان و بالعکس - رابطه شاگرد و معلم ...