مطالب مرتبط با کلید واژه " تکنیک تجسم خلاق "


تجسم خلاق

تجسم خلاق

تجسم خلاق در بخش کنترل ذهن گفتیم که گفتگوهایی مدام در ذهن ما در حال نجوا هستند این گفتگوها همان افکار و فرکانس  ما هستند این نجواهای ذهنی یا همان افکار اغلب با تصویر سازی ذهنی همراه است قوه تجسم ما هنگام فکر کردن ...